1. Kolo -  Kecerovce 12.5.2024Miesto konania: Ihrisko Kecerovce

Okres:  Košice - okolie
Čas začiatku: 10:00

2.kolo - ŽBINCE 19.05.2024Miesto konania: Ihrisko Žbince
Okres: Michalovce
Čas začiatku: 10:00


3.kolo - Chrastné 02.06.2024

Miesto konania: Hasičský areál Chrastné
Okres: Košice - Okolie
Čas začiatku: 10:00

4. KOLO - ČIžATICE 16.6.2024

Miesto konania: Hasičský areál u Dušana Čižatice
Okres: Košice - okolie
Čas začiatku: 10:00

5.kolo - ROZHANOVCE 28.7.2024

Miesto konania: Ihrisko Rozhanovce
Okres: Košice - okolie
Čas začiatku: 10:00

6. KOLO - KOKšOV BAKšA 18.8.2024

Miesto konania: Ihrisko Kokšov Bakša
Okres: Košice - okolie
Čas začiatku: 10:00

7.kolo - horňa 31.8.2024

Miesto konania: Hasičský areál Kerta - Horňa
Okres:  Sobrance
Čas začiatku: 10:00