PRIDAJ SA K NáM

a buď členom rodiny KEHL

priebežne hodnotenie


Kategória muži     Kategória ženy  
Vtáčkovce A 0   Vtáčkovce A 0
Kecerovce 0   Kecerovce 0
Beniakovce 0   Čižatice 0
Chrastné A 0   Chrastné 0
Hendrichovce 0   Čečejovce 0
Ploské 0  

Čižatice A 0  

Čižatice B 0  

Lesíček 0  

Herľany 0  

Chrastné B 0  

Vtáčkovce B 0  

Kokšov-Bakša 0  

Kecerovce 0  

Ročník 2022

Počas jesenného snemu KEHL 2021 a jarného snemu KEHL 2022 bolo prediskutovaných a schválených niekoľko zmien ako aj kalendár sezóny 2022. Jednotlivé zmeny boli zapracované do pravidiel KEHL 2022, ktoré nájdete v sekcií Dokumenty. Na sneme bol schválený takisto súťažný kalendár, ktorý pozostáva zo siedmich kôl.