PRIDAJ SA K NáM

a buď členom rodiny KEHL

priebežne hodnotenie po 6.kole
(výSLEDKY Sú AKTUáLNE K 2.9.2022, zA VýSLEDKY ZVEREJNENé NA INýCH PORTáLOCH NERUčíME)


Kategória muži     Kategória ženy  
Vtáčkovce A 109  Chrastné 117
Kecerovce 108   Čižatice 95
Lesíček 72   Kecerovce 90
Čižatice 70   Vtáčkovce 88
Hendrichovce 67  

Ploské 54 

Beniakovce 53  

Kokšov-Bakša 45 

Bretejovce 38  

Chrastné 38  

Herľany 19 Ročník 2022

Počas jesenného snemu KEHL 2021 a jarného snemu KEHL 2022 bolo prediskutovaných a schválených niekoľko zmien ako aj kalendár sezóny 2022. Jednotlivé zmeny boli zapracované do pravidiel KEHL 2022, ktoré nájdete v sekcií Dokumenty. Na sneme bol schválený takisto súťažný kalendár, ktorý pozostáva zo siedmich kôl.