PRIDAJ SA K NáM

a buď členom rodiny KEHL

PRIEBEžNé hodnotenie sezóny 2024


  
Kategória muži  Body   Kategória ženy   Body
1.Pušovce 37b  1.Horňa 20b
2.Vtáčkovce B 37b   2.Kecerovce 13b
3.Kecerovce  30b   2.Vtáčkovce 12b
4.Beniakovce  26b  4.Čižatice 11b
5. Chrastné 17b  5.Chminianska Nová Ves 8b
6.Horňa  17b  6.Chrastné 8b
7. Kecerovce B 14b  

8.Koňuš 14b 

9.Žbince 13b  

10.Vyšná Rybnica 
12b  

11. Lesíček            11b   
12.Chminianska N. Ves 10b 

13.Kokšov Bakša  8b 

14.Čižatice             6b   

Ročník 2024

Počas jesenného snemu KEHL 2023 a jarného snemu KEHL 2024 bolo prediskutovaných a schválených niekoľko zmien ako aj kalendár sezóny 2024. Jednotlivé zmeny boli zapracované do pravidiel KEHL 2024, ktoré nájdete v sekcii Dokumenty. Na sneme bol schválený takisto súťažný kalendár, ktorý pozostáva zo siedmich kôl.
Tešíme sa na Vás a prajeme Vám úspešnú sezónu 2024.