PRIDAJ SA K NáM

a buď členom rodiny KEHL

Celkové hodnotenie sezóny 2023
(výSLEDKY Sú AKTUáLNE K 14.9.2023, zA VýSLEDKY ZVEREJNENé NA INýCH PORTáLOCH NERUčíME)


  

Kategória muži     Kategória ženy  
Vtáčkovce A 125  Chrastné 67
Kecerovce 121   Vtáčkovce 49
Hendrichovce 97   Horňa 44
Horňa 85  Kecerovce 37
Beniakovce 72  Čižatice  33
Brestov 68 

Čižatice 61  

Lesíček 46 

Chrastné 46  

Žbince 44  

Kokšov-Bakša 39 

Kecerovce B
38 


Ročník 2023

Počas jesenného snemu KEHL 2022 a jarného snemu KEHL 2023 bolo prediskutovaných a schválených niekoľko zmien ako aj kalendár sezóny 2023. Jednotlivé zmeny boli zapracované do pravidiel KEHL 2023, ktoré nájdete v sekcií Dokumenty. Na sneme bol schválený takisto súťažný kalendár, ktorý pozostáva zo siedmich kôl.