Ligové pravidlá

Pravidlá KEHL 2023

Prihláška do sezóny 2023

Súpiska jednoduchá

Prihláška do sezóny 2023

Súpiska A+B

Prihláška do ligového kola

Prihláška do ligového kola

Protestný hárok

Protestný hárok, ktorý je v prípade nutnosti vytlačiť, vypísať a odovzdať do 20.minút

pAP Usporiadateľa

Súhrn inštrukcií pre usporiadateľa, kde sú určené hlavne technické inštrukcie, ktoré je potrebné dodržať pri usporiadaní ligového kola KEHL

Stanovy kehl

Stanovy OZ KEHL

LOGO KEHL

Logo KEHL vo formáte PNG

Stanovy kehl

Stanovy OZ KEHL